การเรียน

ทำอย่างไร ให้เด็กรู้สึกอยากจะเรียนหนังสือ

เรื่องการเรียน เป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ อยากจะให้ลูกได้ดี อยากจะให้ลูกเก่งๆ กันทุกคน คนเป็นพ่อแม่ จึงมักจะผลักดันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองนั้นได้ดี และเก่งในการเรียนทุกอย่าง จึงต้องส่งลูกไปเรียนพิเศษ ไปเรียนเสริมทักษะวิชาการ เพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองนั้น ประสบความสำเร็จในการเรียน และเป็นที่ภาพคภูมิใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่ก็มีเด็กบ่งส่วนเหมือนกัน ที่มีความรู้สึกว่า ไม่ว่าอยากจะเรียน เบื่อกับการเรียน ทำให้คนเป็นพ่อแม่ รู้สึกหนักใจมาก ในการที่ทำให้ลูกของตัวเองหันมาสนใจในการเรียน แล้วมีวิธีไหนบ้าง ที่จะช่วยสร้างความรู้สึกอยากเรียนให้กับเด็กได้ -ให้เรียนในสิ่งที่เด็กอยากเรียน เมื่อเด็กได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองรัก…