การสอนยุคใหม่

ทำไมยิ่งเรียน แต่เหมือนยิ่งโง่ลงทุกวัน

การเรียนการสอนยุคใหม่ มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีด้วย ต้องดูด้วยว่า โลกไปถึงไหนกันแล้ว ถ้ามัวแต่มาใช้วิธีการสอนแบบเดิม มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น และทำให้เด็กไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วย และถ้าครูคนใดมัวแต่ใช้วิธีการสอนแบบเดิม เด็กก็จะยิ่งไม่ทันโลก และดูเหมือนจะยิ่งโง่ลงมากกว่าเดิมด้วย เราลองมาดูกันหน่อยว่า อะไรบ้างที่เป็นปัจจัย ทำให้เด็กไม่เก่งสักที ยิ่งเรียนก็เหมือนเสียเวลาเปล่าๆ ไม่มีอะไรดีขึ้น เพราะการเรียนแบบไหน ที่ทำให้เด็กเป็นแบบนี้ -บังคับให้เรียน การเรียนที่เป็นแบบยัดเยียด โดยที่เด็กบางคนไม่มีความสนในวิชาเหล่านั้น มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม ทำให้ผลการเรียนในวิชานั้น เด็กทำได้ไม่ดี…